Kees Kan studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Direct na zijn studie trad hij in 1995 in dienst bij Wieringa Advocaten te Amsterdam en vanaf 1998 was hij in dienst bij Krans Helmig Stuijt Advocaten en Notarissen te Haarlem. In 2001 startte hij samen met Yves Vlassenroot het kantoor Volt Advocaten. Kees houdt zich sinds 2001 nog vrijwel uitsluitend bezig met franchise en heeft zich in de afgelopen 16 jaar gespecialiseerd op het gebied van franchising en alles wat daarmee samenhangt. Hij adviseert franchisegevers, franchisenemers, (besturen van) franchisenemers, franchiseraden en collectieven van franchisenemers. Daarnaast publiceert Kees regelmatig in vakbladen als Franchise+ en andere periodieken. Ook wordt regelmatig zijn visie gevraagd door de vakpers (krant en radio).  Kees richtte in 2010 www.franchisehulp.nl op. Deze website, met een telefonische hulpdienst, was de eerste en tot nu toe enige juridische website die speciaal voor franchisenemers is gebouwd en die sinds 2010 vele duizenden bezoekers heeft gehad van vrijwel alle bekende franchiseformules. Ook op die site publiceert Kees veelvuldig. Tenslotte verzorgt Kees, in samenwerking mte Lex Lumen, tweemaal per jaar de verdiepingscursus “Actualiteiten conflicten franchiseovereenkomsten” voor advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en leden van de rechterlijke macht.

Franchisegevers

Kees Kan adviseert franchisegevers, zowel van startende als gevestigde formules in de verschillen branches (retail, zakelijke dienstverlening, zorg, uitzendwerk, bezorgservices, horeca, doe-het-zelf, wonen). Kees wordt regelmatig gevraagd om mee te denken bij het doorvoeren van vernieuwingen in franchiseorganisaties of formules, de franchiseovereenkomst of overlegstructuren. Ook in discussies tussen franchisegever en franchisenemersverenigingen of individuele franchisenemers adviseert Kees regelmatig waarbij hij door zijn zeer ruime franchise ervaring goed in staat is om de verschillende specifieke franchise posities en belangen te overzien en daarover te adviseren. Daarbij geldt zijn overtuiging dat – gezien de bijzondere aard van franchise – een structurele oplossing in onderling overleg vrijwel altijd te prevaleren is boven het voeren van gerechtelijke procedures.

Franchisenemers: collectieven

Kees Kan heeft sinds 2001 diverse vertegenwoordigers van franchiseraden, besturen van franchisenemersverenigingen en gezamenlijk optredende collectieven van franchisenemers geadviseerd. Kees heeft  hen geholpen bij specifieke franchise problematieken waaronder het up-to-date houden van de franchiseformule, verkoop van franchiseformules en overstap naar nieuwe formules, nakoming van verplichtingen door franchisegevers mede in het licht van de betaalde franchisefees en andere verplichtingen uit het franchisecontract. Kees is ook regelmatig klankbord voor besturen van verenigingen en heeft bijgedragen aan diverse moderniseringen van standaard formulefranchisecontracten, het verbeteren van overlegmodellen en het tot stand brengen van geschillenregelingen. Ook over de invloed van internet op franchiseformules en het oprichten van en exploiteren van franchise websites, webshops en het gebruik van social media adviseert Kees regelmatig.

Franchisenemer: individueel

Kees heeft de afgelopen jaren heel veel individuele franchisenemers bijgestaan, geholpen en geadviseerd over hun specifieke situaties. Vele malen is hij erin geslaagd om gunstige regelingen te treffen en probleemsituaties opgelost te krijgen waardoor franchisenemers weer “door” konden. Maar als het nuttig of nodig is met het oog op het bereiken van het gewenste resultaat wordt geprocedeerd. Vanwege zijn ruime (meer dan 20 jaar) proceservaring weet Kees ook vaak succes in rechtszaken te bereiken. Franchisenemers zijn geadviseerd en geholpen bij typische franchise problematieken zoals: ondeugdelijke prognoses, overname en ontmanteling van franchiseformules, concurrentiebedingen, leveringsproblematiek (leveringstop, overbelevering), schending van exclusieve rayons, gebrekkige dienstverlening, ondersteuning en begeleiding, doorgevoerde (eenzijdige) wijzigingen in de formule of franchise samenwerking, feeverhogingen, webshop concurrentie, oprichten van eigen websites, wanprestaties, verlenging van franchisecontract, overname / verkoop  van franchisevestiging, goodwillregelingen, aanbiedingsplicht bij verkoop en perikelen bij de totstandkoming van de franchiseovereenkomst.

Publicaties

Kees Kan publiceert veel en regelmatig over franchise gerelateerde onderwerpen waaronder in het vaktijdschrift Franchise+, de electronische nieuwsbrief Franzine, diverse franchise vakbladen, op www.franchisehulp.nl; Daarnaast verzorgt hij regelmatig workshops op verzoek van diverse franchise toeleveranciers waaronder rechtsbijstandverzekeraars en accountantskantoren en doceert hij voor Lex Lumen de door de Nederlandse Orde van Advocaten, de Koninklijke Notariële Broederschap en de Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch Adviseurs geaccrediteerde verdiepingscursus “Actualiteiten conflicten franchiseovereenkomsten”.

Publicaties Kees Kan