Op het gebied van het arbeidsrecht doen wij:

 • ontslagrecht (individueel en collectief);
 • ontslagrecht statutair bestuurders;
 • het opstellen van en advies over (internationale) arbeidsrechtovereenkomsten;
 • advisering omtrent flexibele arbeidsrelaties en freelance contracten en managementcontracten;
 • advies over de arbeidsrechtelijke en organisatorische integratie integratie van bedrijven waaronder overgang van onderneming;
 • ter hand nemen van de feitelijke uitvoering van de arbeidsrechtelijke integratie van bedrijven door team van advocaten en/of bedrijfsjuristen tezamen met ondersteuning;
 • het begeleiden van reorganisaties, waaronder het maken van een sociaal plan en het voorbereiden en uitvoeren van collectief ontslag;

 

 • medezeggenschapsrecht waaronder advies over medezeggenschapsstructuur en het opstellen van regelementen voor ondernemingsraden;
 • CAO-recht en het onderhandelen met vakbonden;
 • advies omtrent concurrentie- en/of relatiebedingen;
 • advies omtrent arbeidsduurvermindering- en/of vermeerdering op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur;
 • advies kennismigratie en het organiseren van een werkvergunning;
 • advies over arbeidsrecht en insolventie/faillissement;
 • advies over detachering en andere uitzendconstructies;
 • in-en outsourcing personeel;
 • werkgeversaansprakelijkheid;
 • advies over arbeidsongeschiktheid en re-integratie;

 

Voor vragen over dit rechtsgebied kunt u contact opnemen met:

Yves Vlassenroot – vlassenroot@kv-advocaten.nl – 0626218475

Ontslaghulp.nl

Volt Advocaten is tevens initiatiefnemer van de website www.ontslaghulp.nl; dé informatiesite voor werkgever en werknemers in Nederland met zoveel mogelijk direct beschikbare informatie inclusief een 0900 telefonische hulpdienst voor eerstelijns vrijblijvend advies.

Voorts biedt Volt Advocaten de mogelijkheid om tegen een zeer gunstig tarief bij uw onderneming voor een of meerdere dagen per week en voor korte of langere tijd een zeer ervaren arbeidsrecht advocaat/jurist op interim basis te plaatsen. Voor de mogelijkheden voor plaatsing van interim-juristen kunt u contact opnemen met Yves Vlassenroot.