Wij staan onze cliënten bij op het gebied van contractenrecht, waaronder:

  • opstellen en beoordelen van commerciële contracten;
  • adviseren over de interpretatie van de inhoud van contracten;
  • vaststellen van de juridische positie van cliënten met betrekking tot overeenkomsten;
  • vorderingen (zowel in als buiten rechte) bij niet nakoming van overeenkomsten;
  • adviseren inzake algemene voorwaarden en diverse soorten (handels)contracten (onder meer franchise, distributie- en agentuur, opdracht).