Het erfrecht is een complex en voor buitenstaanders vaak ondoorgrondelijk rechtsgebied, waar vrijwel iedereen ooit eens mee te maken krijgt. Toch hebben slechts weinig advocaten echt kennis van dit terrein. Fenomenen als samengestelde gezinnen, lossere familiebanden, omvangrijkere nalatenschappen, complexe testamenten dragen er toe bij dat steeds vaker geprocedeerd wordt in erfrechtzaken.

Op het gebied van het erfrecht doen wij:

  • uitleg en/of de geldigheid van een testament;
  • verwerping of (beneficiaire) aanvaarding van de nalatenschap;
  • procedures over ontslag van de executeur;
  • wettelijke verdeling;
  • de legitieme portie;
  • verdelingsperikelen;
  • geldigheid van door of namens de erflater voor het overlijden verrichte rechtshandelingen.

Ernie Bongers is een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat die u bij deze vragen van dienst kan zijn. Hij rondde in 2017 met succes de specialisatieopleiding Leergang Erfrecht bij de Academie voor de Rechtsprakijk af.

Voor vragen over dit rechtsgebied kunt u contact opnemen met:

Ernie Bongers – bongers@voltadvocaten.nl – 06 – 46 54 53 56

Erfrechtgids.nl

Volt Advocaten is tevens initiatiefnemer van de website www.erfrechtgids.nl; dé informatiesite met alles wat je over erfrecht moet weten.