Op het gebied van ondernemingsrecht adviseren wij ondernemers over kwesties waarmee deze in de dagelijkse praktijk geconfronteerd worden. Daarnaast begeleiden wij hen bij:

 • reorganiseren en herstructureren van ondernemingen
 • overnemen, fuseren en verkopen van ondernemingen
 • ontvlechten van ondernemingen
 • aangaan en ontbinden van samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld CV, maatschap en VOF)
 • aangaan van joint ventures en andere samenwerkingsvormen
 • opstellen van handelsovereenkomsten en andere commerciële contracten
 • opstellen van algemene voorwaarden
 • voeren van (incasso)procedures
 • leggen van beslag
 • procederen en adviseren op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid
 • procederen en adviseren op het gebied van internationaal privaatrecht.

 

Voor vragen over dit rechtsgebied kunt u contact opnemen met:

Yves Vlassenroot – vlassenroot@kv-advocaten.nl – 0626218475