Op het gebied van vastgoed houden wij ons onder meer bezig met:

 • Huurrecht
 • Bouwrecht
 • Koop/verkoop
 • Appartementsrecht
  • geschillen binnen Vereniging van Eigenaars
  • wijziging akte van splitsing
 • Bouwvergunningen/ Bestemmingsplannen
  • Wabo-vergunningen
  • Vrijstellingen
  • Handhavingsgeschillen, dwangsommen en aanschrijvingen
  • Nieuwe bestemmingsplannen