Wij adviseren zowel verhuurders als huurders van bedrijfsruimte (zowel winkelruimte als kantooruimte) alsmede van woonruimte (zowel huurwoning als appartement) op het gebied van:

  • opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en erfpachtovereenkomsten;
  • beëindiging van huurovereenkomsten en ontruiming;
  • betalingsachterstanden en overige nakomingsgeschillen;
  • indeplaatsstellingsovereenkomsten en overname van huurovereenkomsten;
  • onderhuur;
  • huurprijsgeschillen;
  • procedures bij de huurcommissie.