Op dit rechtsgebied verrichten wij de navolgende werkzaamheden:

  • Begeleiden bij koop/verkoop van onroerend goed;
  • Aansprakelijkheid bij gebreken;
  • Vorderen van nakoming van de koopovereenkomst;
  • Ontbinden van de koopovereenkomst.