Wij adviseren op het gebied van:

  • het oprichten, herstructureren, beëindigen van vennootschappen, maatschappen, vennootschappen onder firma, verenigingen, stichtingen en coöperaties
  • besluitvorming binnen verenigingen/stichtingen
  • het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
  • begeleiding van fusies en overnames