Onze advocaten hanteren elk hun eigen uurtarief dat voorafgaand aan de werkzaamheden wordt gecommuniceerd. In overleg is het mogelijk om een vaste prijs-afspraak te maken. Wij declareren regelmatig zodat het kostenverloop goed kan worden gevolgd. Onze declaraties zijn voorzien van urenspecificaties naar aard van de werkzaamheden en verantwoord per 5 of 6 minuten. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen en in voorkomende gevallen wordt gewerkt met voorschotnota’s. Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Volt Advocaten van toepassing. Deze voorwaarden zijn via deze site te raadplegen en worden op verzoek kostenloos toegezonden.